twitter facebook

Pipsqueak was here!!!
"Sleeping Giant"
Uitverkocht

Pipsqueak was here!!!
Pipsqueak was here!!!


 
Het creatieve Nederlandse duo Pipsqueak was Here!!! leggen zichzelf geen beperkingen op. Zij werken op en met diverse materialen en verrijken de wereld met hun speelse, kleurrijke en betekenisvolle muren.

Profielfoto Pipsqueak was here!!!

Beide kunstenaars werken vanuit dezelfde discipline. Geconcentreerd, nauwkeurig en vanuit hun gevoel en inspiratie. Een samensmelting van deze twee talentvolle kunstenaars zorgt voor een harmonieus en kleurrijk beeld, veelal voorzien van een sterke boodschap.

'Paper, scissors, Rock' @ The student hotel Amsterdam

De schilderingen van Pipsqueak variëren van miniaturen als ‘Sleeping Giant’ tot hele zijden van gebouwen als ‘Paper, Scissors, Rock’ voor het Student Hotel in Amsterdam. In ‘Paper, Scissors, Rock’ zien wij een meisje, een beer, en op de achtergrond vele hommels. Met dit beeld willen de kunstenaars laten zien dat ieder wezen een afhankelijkheid en onderlinge strijd kent met elkaar. De beer eet honing en heeft hiervoor de bij nodig. De bij wordt met pesticiden bestreden door de mens, maar de mens heeft de bij ook nodig voor de bestuiving van gewassen. De mens bedreigt het leefgebied van de beer, maar moet de beer niet in het wild tegenkomen want dan is de beer de winnaar. Ieder wezen is afhankelijk van de ander, maar de onderlinge strijd kan er ook voor zorgen dat de balans in het ecosysteem wordt verstoord.

Movie The Student Hotel mural

'Big neon glitter'

Pipsqueak gebruikt vele verschillende materialen, zoals bijvoorbeeld doek, gerecycled hout en neon. Maar ook skateboards, auto’s, scooters, en viaducten worden voorzien van de mooiste creaties. Vaak in opdracht, soms als donatie aan de omgeving. Zij werken met stencils, schilderen met kwasten of verfrollers en maken gebruik van collage en ‘solvent transfer’.

'Dream on' van Plusminus Produkties

Deze technieken passen zij al velen jaren toe. In het begin van hun carrière (2001) werkten zij onder de naam Plusminus Produkties. Hierin stonden vooral (Japanse) strips, animaties, erotische vrouwen, films en kranten centraal. Bestaande beelden werden uit hun context gehaald om er vervolgens een persoonlijke betekenis aan te geven. In de naam Plusminus, en in het werk zelf, bevond zich inhoudelijk een tegenstrijdigheid. Zo zijn er bijvoorbeeld Plus en Minus: twee van hun stripfiguren die wel vrienden zijn, maar het nooit met elkaar eens zijn.

Pipsqueak was here!!!

Sinds 2008/2009 werkt het duo onder de naam Pipsqueak was here!!! Deze naam is zeer bewust gekozen. Een ‘Pipsqueak’ is een klein, penetrant, onbelangrijk persoon waar niemand acht op slaat, door de toevoeging ‘was here!!!’ wordt hij extra belangrijk in al zijn onbeduidendheid.

Caution children at play!!!

Tegenstrijdigheden staan nog steeds centraal in het werk van Pipsqueak was here!!! Als logo hebben zij een meisje en een beer. Deze dient als metafoor voor de mens in zijn relatie en omgang met de natuur. Het oorspronkelijke beeld komt van een waarschuwingsbord ‘Caution children at play’ uit de jaren vijftig, dat zij tegenkwamen tijdens een bezoek aan Maui. Het beeld van een meisje en een beer is een terugkerend thema in hun werk geworden. ‘Sometimes you eat the bear, sometimes the bear eats you’.

'Here there be monsters'

Hun stijl van bonte kleuren en het werken met vele lagen stencils hebben zij voortgezet. De extra laag die zij hebben toegevoegd is die van de diepgang: het zoeken naar het bereiken van bewustwording, het aanzetten tot denken en het overdragen van een boodschap.

'One mans trash another mans treasure'

De onderwerpen komen onschuldig en aanlokkelijk over, maar zijn in feite zeer serieus. Hierdoor stelen zij de aandacht en hopen op deze manier de wereld te verbeteren.

‘Sleeping Giant’ is hier een zeer goed voorbeeld van. Met Sleeping Giant verwijzen de kunstenaars naar het enorme belang van bijen en hommels voor de natuur. Sinds enkele jaren kampt de wereld met de verdwijning van bijen en hoge sterfte van hommels.

'Sleeping giant'

Vervuiling, bestrijdingsmiddelen, mijten, virussen, weersomstandigheden en beren zijn redenen die worden genoemd voor de bijensterfte. Maar er sluimert een grotere bedreiging voor de bijen, namelijk de opkomst van genetisch gemanipuleerde gewassen. Deze kunnen door de bijen niet gegeten worden, waardoor de bijen hun kolonie verlaten op zoek naar beter voedsel.

De hommel in ‘Sleeping Giant’ afgebeeld is een geslacht van bijen in de familie Apidea. In deze tijd van het jaar worden er veel hulpeloze, uitgeputte hommels gevonden. Een verklaring hiervoor is het toenemende voedseltekort dat ontstaat doordat verschillende bijensoorten een hevige concurrentiestrijd voeren in voedselrijke gebieden.

'Bee ware'

Omdat hommels, door hun stevige, ietwat lompe bouw, minder efficiënt met hun energie om kunnen gaan, verliezen zij vaak deze strijd van hun kleinere, behendigere soortgenoten. Daarbij komt ook nog eens dat hommels hun energietekort te laat signaleren, waardoor zij tijdens hun zoektocht naar voedsel regelmatig in de problemen komen. Hun energieverbruik is vaak groter dan de hoeveelheid energie die zij binnenkrijgen bij het foerageren, waardoor de hommel zichzelf langzaam uithongert.

Dit verhongeren van de hommels is voor een groot gedeelte te wijten aan de invloed van de mens in de natuur. Hoewel de mens het belang van natuurlijke bestuiving door hommels en bijen erkent, past deze een handelswijze toe die tegenstrijdig is met het beoogde doel. Zo worden boomgaarden vaak voorzien van bijenkorven, waar de honingbij kan floreren. Gevolg hiervan is echter dat de honingbij de hommel uit deze habitat verdringt. Met alle gevolgen van dien.

Met ‘Sleeping Giant’ wil Pipsqueak bewustwording creëren bij de mens. De hommel is namelijk van reusachtig belang in ons ecosysteem.

'Sleeping giant'

Het kunstwerk is gemaakt op panelen van gerecycled hout. Ieder kunstwerk is uniek, gesigneerd en allen genummerd als 1 uit een serie van 10. De achtergrondkleuren van de werken verschillen iets. Werken worden in willekeurige volgorde uitgegeven.
 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wij brengen je op de hoogte als er een nieuw exclusief werk te koop staat.

Inschrijven voor de nieuwsbrief